Retourrecht

Bent u niet tevreden over uw aankoop? Hier kunt u lezen wat uw rechten zijn.

Consumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten resp. verkoop op afstand. Toch merken wij bij Energyline Kenia dat er nogal wat verwarring is over de rechten die u als consument heeft. Een aantal consumenten staan erop dat zij na gebruik van het bestelde artikel nog steeds recht hebben op hun herroepingsrecht. Helaas (voor u) werkt het niet zo. Hier de uitleg.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Retourzendingen dienen binnen 24 uur van te voren per mail te worden aangemeld bij Enerrgyline Kenia en worden slechts geaccepteerd indien de retourinstructies van Energyline Kenia nauwkeurig zijn opgevolgd. De garantie vervalt indien artikelen gedragen en/of gewassen zijn of er getracht is een gebrek zelf te herstellen. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien retour wordt gezonden in de originele verpakking en het produkt inclusief labels niet beschadigd is. De kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de consument. Bij een retourzending volgens de retourinstructies betaalt Energyline Kenia binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug. ( evt verminderd met de kosten van retourzending indien ongefrankeerd is verzonden)

Bij levering van diensten:
3.    Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4.    Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Uitleg retourrecht of herroepingsrecht

Tijdens de bedenktijd heeft u als consument het recht om de zaak te beoordelen en te proberen zoals u dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat hij het geleverde product ook zal mogen uitpakken en zo nodig mag bekijken zoals u dat in de winkel ook zou mogen. Zolang u als klant echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag u het product alleen bekijken, echter NIET gebruiken.

Voorbeelden

Een kledingstuk mag men passen, maar niet gaan dragen. Een wasmachine mag men bekijken, etc maar men mag er geen wasjes mee draaien. Een paar schoenen mag men passen, maar men mag er geen wandeltochten mee houden.

Wij hopen dat wij u duidelijkheid hebben kunnen geven inzake het retourrecht.